Blanketter

Andrahandsupplåtelse – ansökan om samtycke
Blanketten andrahandsupplåtelse används av medlemmen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om styrelsens samtycke om andrahandsuthyrning.

Ansökan om autogiro och ansökan om e-avi
Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast direkt via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering och autogiro gäller tidigast vid nästkommande kvartalsskifte. Autogiroansökan går även att göra via denna blankett.

Ansökan om medlemskap i brf
Blanketten används för att söka medlemskap i bostadsrättsföreningen hos föreningens styrelse.

Avstående av besittningsskydd – lokal
Blanketten används för att dokumentera en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd av lokal. Avtalet tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen.

Stämmofullmakt 
En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet.

Störningsschema
Upplever du störningar i ditt boende ska du rapportera störningarna genom att fylla i blanketten och lämna till styrelsen