TILL SALU / UTHYRES

Länna Park är en Bostadsrättsförening. Det betyder att det finns ett företag som är innehavare av varje lokal i fastigheten som är medlemmar i föreningen. Föreningen sköts av styrelsen.

Kontakta innehavaren direkt och fråga om ledig lokal.

Notera, att utöver en 2:a hands upplåtelse, så omfattas all verksamhet även av föreningens stadgar, trivselregler och p-policy.

Lokalerna är inte som standard anpassade till precis vilken verksamhet som helst. Det betyder att du har en verksamhet som bullrar, luktar, biltvätt eller liknande så kommer den verksamheten inte vara förenligt med fastigheten på grund hur den är byggd.

Det är trångt inom fastigheten och antalet p-platser är få. Det finns en intern kö till p-plats så har du behov att parkera fler fordon än tre (utanför din lokal) så kommer det inte fungera bra i den här fastigheten.

Det kan komma krävas omfattande anpassningar av lokalen för att just din verksamhet ska kunna genomföras. Ta reda på om din verksamhet är förenligt med fastigheten innan du hyr eller köper en lokal och vad som kommer krävas.

Du kan se vilka lokaler som uthyres här.