P-Platser

BRF Länna Park hyr ut en p-plats till innehavare av en lokal i föreningen, vi har en p-policy och ett avtal för nyttjanderätt  av p-plats. Dessa p-platser kostar 700 kr/mån för 2020, denna hyra läggs till på din ordinarie hyresfaktura, för p-platser tillkommer ingen moms.

Notera att vår p-policy erbjuder 1 extra plats per lokal, resten i mån av plats. Så de som inte har p-plats idag ges då “förtur”, det betyder att de som har två eller fler får räkna med att lämna tillbaka till dem i kön. Därav att p-plats upplåtes om 3 månader löpande.

P-Platsen är avsedd för skattad, körbart fordon som får plats i markerat område. Det är inte tillåtet att använda p-plats som uppställningsplats för annat än den avsedda.

Parkeringen bevakas av Länsparkeringar. Instruktionen är att alla bilar som inte står i sin ruta framför porten eller BRF uppmärkta p-platser får en parkeringsanmärkning.

De som ställer sig en annans ruta, ställer sig i rutor som inte är uthyrda får en parkeringsanmärkning med.

Även bilar som är parkerade framför porten till  lokaler utan synlig verksamhet utan medgivande av innehavaren inkluderas i detta.

Att parkera i körbanan (dubbelparkering) mindre än att det sker lastning & lossning av gods är inte tillåtet. Körbanan är till för att alla ska kunna nå sin egen lokal och godshantering.

Numret till Länsparkeringar, står på skylten till vår infart vid grinden.

Hyrda P-platser

LÄNGS 32A-45A

 • 1; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 2; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 3; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 4; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 5; Autoproffs Länna (Lokal 42)
 • 6; Autoproffs Länna (Lokal 42)
 • 7; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 8; Plåtkultur (Lokal #40)
 • 9; Plåtkultur (Lokal #40)
 • 10; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 11; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 12; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 13; BEMT (Lokal #36)
 • 14; BEMT (Lokal #36)
 • 15; RMS Lagerinredningar (Lokal #33)
 • 16; RMS Lagerinredningar (Lokal #33)
 • 17; RMS Lagerinredningar (Lokal #33)
 • 18; Sundbyberg Plattsättning (Lokal #35)
 • 19; Sundbyberg Plattsättning (Lokal #35)
 • 20; Nockeby Parkett (Lokal #37)

GAVEL 32A

 • 21; *** LEDIG ***; <kommer tas bort>
 • 22; Skoogs Teknikservice (Lokal #6)
 • 23; Skoogs Teknikservice (Lokal #6)
 • 24; BRF Länna Park (Lokal #12)

FLAGGSTÄNGERNA

 • 25; *** LEDIG *** (25)
 • 26; *** LEDIG *** (26)
 • 27; *** LEDIG *** (27)
 • 28; BEMT (Lokal #36)
 • 29; BEMT (Lokal #36)
 • 30; *** LEDIG *** (27)
 • 31; *** LEDIG *** (27)
 • 32; JS Plåtkonstnär (Lokal #27) (32)

GAVEL 17A (Besöksparkeringar)

 • 33; *** SMS Parkering ***
 • 34; *** SMS Parkering ***
 • 35; *** SMS Parkering ***
 • 36; *** SMS Parkering ***
 • 37; *** SMS Parkering ***
 • 38; *** SMS Parkering ***
 • 39; *** SMS Parkering ***
 • 40; *** SMS Parkering ***
 • 41; Kipes Transport (Lokal 18)
 • 42; Kipes Transport (Lokal 18)

GAVEL 1B

 • 43; MECA (Lokal 1-2)
 • 44; MECA (Lokal 1-2)
 • 45; MECA (Lokal 1-2)
 • 46; MECA (Lokal 1-2)
 • 47; MECA (Lokal 1-2) 
 • 48; MECA (Lokal 1-2) 
 • 49; MECA (Lokal 1-2) 
 • 50; MECA (Lokal 1-2) 

Gavel 16B

 • 51; ROT’s Plåtverkstad (Lokal 15-16)
 • 52; ROT’s Plåtverkstad (Lokal 15-16)
 • 53; Isolmann (Lokal 13-14)
 • 54; Isolmann (Lokal 13-14)
 • 55; *** LEDIG ***

Kölista

 • Inga i kön just nu.

Kontakta oss om du är intresserad av att hyra en p-plats.