P-Platser

BRF Länna Park hyr ut en p-plats till innehavare av en lokal i föreningen, vi har en p-policy och ett avtal för nyttjanderätt  av p-plats. Dessa p-platser kostar 700 kr/mån, denna hyra läggs till på din ordinarie hyresfaktura, för p-platser tillkommer ingen moms.

Notera att vår p-policy erbjuder 1 extra plats per lokal, resten i mån av plats. Så de som inte har p-plats idag ges då “förtur”, det betyder att de som har två eller fler får räkna med att lämna tillbaka till dem i kön. Därav att första p-plats per lokal upplåtes om 3 månader löpande, resterande om 1 månad löpande.

P-Platsen är avsedd för skattad, körbart fordon som får plats i markerat område. Det är inte tillåtet att använda p-plats som uppställningsplats för annat än den avsedda.

Parkeringen bevakas av Länsparkeringar. Instruktionen är att alla bilar som inte står i sin ruta framför porten eller BRF uppmärkta p-platser får en parkeringsanmärkning.

De som ställer sig en annans ruta, ställer sig i rutor som inte är uthyrda får en parkeringsanmärkning med.

Även bilar som är parkerade framför porten till  lokaler utan synlig verksamhet utan medgivande av innehavaren inkluderas i detta.

Att parkera i körbanan (dubbelparkering) mindre än att det sker lastning & lossning av gods är inte tillåtet och kommer leda till en parkeringsanmärkning med. Körbanan är till för att alla ska kunna nå sin egen lokal och godshantering.

Numret till Länsparkeringar, står på skylten till vår infart vid grinden.

Hyrda P-platser

LÄNGS 32A-45A

 • 1; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 2; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 3; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 4; Williams Blommor (Lokal 44-45)
 • 5; Autoproffs Länna (Lokal 42)
 • 6; Autoproffs Länna (Lokal 42)
 • 7; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 8; Plåtkultur (Lokal #40)
 • 9; Plåtkultur (Lokal #40)
 • 10; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 11; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 12; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 13; BEMT (Lokal #36)
 • 14; BEMT (Lokal #36)
 • 15; Scandservice Fönsterrenovering (Lokal 41)
 • 16; Betonggruppen i Borås (Lokal 33)
 • 17; Skoogs Teknikservice (Lokal #6)
 • 18; Sundbyberg Plattsättning (Lokal #35)
 • 19; Sundbyberg Plattsättning (Lokal #35)
 • 20; Skoogs Teknikservice (Lokal #6)

GAVEL 32A

 • 21; <** borttagen ** >
 • 22; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 23; Nockeby Parkett (Lokal #37)
 • 24; BRF Länna Park (Lokal #12)

FLAGGSTÄNGERNA

 • 21; Betonggruppen i Borås (Lokal 33)
 • 25; NazVik (Lokal 30)
 • 26; NazVik (Lokal 30)
 • 27; NazVik (Lokal 30)
 • 28; BEMT (Lokal #36)
 • 29; BEMT (Lokal #36)
 • 30; Fantastiska Fönster (Lokal #32)
 • 31; NazVik (Lokal 30)
 • 32; JS Plåtkonstnär (Lokal #27) (32)

GAVEL 17A/BREVLÅDOR

 • 33; *** SMS Parkering MC ***
 • 34; *** SMS Parkering Bil ***
 • 35; *** SMS Parkering Bil ***
 • 36; *** SMS Parkering Bil ***
 • 37; *** SMS Parkering Bil ***
 • 38; *** SMS Parkering Bil ***
 • 39; *** SMS Parkering Bil ***
 • 40; *** SMS Parkering Bil ***
 • 41A; MECA (Lokal 1-2)
 • 41B; MECA (Lokal 1-2)
 • 42A; MECA (Lokal 1-2)
 • 42B; MECA (Lokal 1-2)

GAVEL 1B

 • 43; MECA (Lokal 1-2)
 • 44; MECA (Lokal 1-2)
 • 45; MECA (Lokal 1-2)
 • 46; MECA (Lokal 1-2)
 • 47; MECA (Lokal 1-2) 
 • 48; MECA (Lokal 1-2) 
 • 49; MECA (Lokal 1-2) 
 • 50; MECA (Lokal 1-2) 

Gavel 16B

 • 51; *** AVSTÄNGD, RASRISK ***
 • 52; *** AVSTÄNGD, RASRISK ***
 • 53; *** AVSTÄNGD, RASRISK ***
 • 54; *** AVSTÄNGD, RASRISK ***
 • 55; *** AVSTÄNGD, RASRISK ***

Kölista

 • Betonggruppen i Borås (Lokal 33)
 • JP Järn & Plåt (Lokal 24)
 • Rent & Buy Furniture (Lokal 39)
 • Nockebyparkett (Lokal 37)

Kontakta oss om du är intresserad av att hyra en p-plats.