P-Platser

BRF Länna Park hyr ut en p-plats till innehavare av en lokal i föreningen, vi har en p-policy och ett avtal för nyttjanderätt  av p-plats. Dessa p-platser kostar 700 kr/mån för 2020, denna hyra läggs till på din ordinarie hyresfaktura, för p-platser tillkommer ingen moms.

Notera att vår p-policy erbjuder 1 extra plats per lokal, resten i mån av plats. Så de som inte har p-plats idag ges då “förtur”, det betyder att de som har två eller fler får räkna med att lämna tillbaka till dem i kön. Därav att p-plats upplåtes om 3 månader löpande.

P-Platsen är avsedd för skattad, körbart fordon som får plats i markerat område. Det är inte tillåtet att använda p-plats som uppställningsplats för annat än den avsedda.

Parkeringen bevakas av Länsparkeringar. Instruktionen är att alla bilar som inte står i sin ruta framför porten eller BRF uppmärkta p-platser får en parkeringsanmärkning.

De som ställer sig en annans ruta, ställer sig i rutor som inte är uthyrda får en parkeringsanmärkning med.

Även bilar som är parkerade framför porten till  lokaler utan synlig verksamhet utan medgivande av innehavaren inkluderas i detta.

Att parkera i körbanan (dubbelparkering) mindre än att det sker lastning & lossning av gods är inte tillåtet. Körbanan är till för att alla ska kunna nå sin egen lokal och godshantering.

Numret till Länsparkeringar, står på skylten till vår infart vid grinden.

Hyrda P-platser

LÄNGS 32A-45A

 • 1; MECA (Lokal 1-2) 
 • 2; MECA (Lokal 1-2)
 • 3; *** LEDIG ***
 • 4; Brolänk (Lokal 9)
 • 5; Q Transport & Consult AB (Lokal 42)
 • 6; Nockeby Parkett (Lokal 37)
 • 7; Nockeby Parkett (Lokal 37)
 • 8; Plåtkultur (Lokal 40)
 • 9; Plåtkultur (Lokal 40)
 • 10; Plåtkultur (Lokal 40)
 • 11; Nockeby Parkett (Lokal 37)
 • 12; Brolänk (Lokal 9)
 • 13; RMS Lagerinredningar (Lokal 33)
 • 14; Brolänk (Lokal 9)
 • 15; ECO Transport (Lokal 36)
 • 16; RMS Lagerinredningar (Lokal 33)
 • 17; RMS Lagerinredningar (Lokal 33)
 • 18; Sundbyberg Plattsättning (Lokal 35)
 • 19; Sundbyberg Plattsättning (Lokal 35)
 • 20; Blomströms Teknik (Lokal 4) 

GAVEL 32A

 • 21; Skoogs Teknikservice (Lokal 6)
 • 22; Skoogs Teknikservice (Lokal 6)
 • 23; Brolänk (Lokal 9)
 • 24; BRF Länna Park (Lokal 12)

GAVEL 17A

 • 25a; *** LEDIG ***
 • 25b; *** LEDIG ***
 • 26a; *** SMS Parkering ***
 • 26b; *** SMS Parkering ***
 • 27a; *** SMS Parkering ***
 • 27b; *** SMS Parkering ***
 • 28; *** SMS Parkering ***
 • 29; Tungbergarna (Lokal 18)

GAVEL 1B

 • 30; MECA (Lokal 1-2)
 • 31; MECA (Lokal 1-2)
 • 32; MECA (Lokal 1-2)
 • 33; MECA (Lokal 1-2)

Gavel 16B

 • ROT’s Plåtverkstad (15-16) och Isolmann (13-14)

Utbyggnad

Längs gavel B, kommer under april-maj 2020 utökas, genom utfyllnad av tomten och justering av staket, dessa är reserverade för MECA

 • 34; MECA (Lokal 1-2) *** 
 • 35; MECA (Lokal 1-2) *** 
 • 36; MECA (Lokal 1-2) *** 
 • 37; MECA (Lokal 1-2) *** 
 • 38; *** LEDIG ***

Längs gavel A,  kommer under året 2020 utökas, genom utfyllnad av tomten och justering av staket. Vi hoppas att kunna öka antalet platser med ytterligare 10 platser.

 • Nya platser mellan plats 20 & 25 kommer till (flaggstängerna).

Kölista

 • Inga i kön just nu.

Kontakta oss om du är intresserad av att hyra en p-plats.