Pantsättningar

Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen.

Avgifts- och hyresförvaltaren har fullmakt att skriva under dessa för föreningens räkning för att sedan föra in uppgifterna i vår lägenhetsförteckning.

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL